top of page
OLV-47957_edited.jpg

HET ARTSENKORPS

OLV-AALST-16230-2.jpg

Prof. Dr. A. Mottrie

“ In believing in his dreams, man turns it into reality "

OLV-AALST-16444-2.jpg

Dr. P. Schatteman

"Evidence Based"

OLV-AALST-16356-2.jpg

Dr. G. De Naeyer

"Commitment to excellence"

OLV-AALST-16569-2.jpg

Dr. F. D'Hondt

"Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity.”

OLV-AALST-16394-2.jpg

Dr. E. Pauwels

"Live and let live"

OLV-AALST-16270-2.jpg

Dr. R. De Groote

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."

HET PARAMEDISCH TEAM

OLV-47731.jpg

Gunther Van Belle

Hoofdverpleger

IMG_5620.JPG

Astrid Scheire

Verantwoordelijke secretariaat

OLV-47783.jpg

Brecht Van Vaerenbergh

Verpleegkundig coördinator

OLV-47839.jpg

Marleen De Pauw

 Verpleegkundig coördinator

bottom of page