Psychosociaal Support Team

Het OLV Ziekenhuis streeft naar een totale oncologische zorg, waarin psychosociale ondersteuning een belangrijke plaats heeft.

Artsen, verpleegkundigen, psychosociale en andere zorgverleners werken samen om u en uw naaste(n) bij te staan.

Psychosociale ondersteuning


Psychosociale ondersteuning omvat:
- continue en actieve begeleiding van kankerpatiënten en hun naaste(n);
- optimaliseren van het lichamelijk, psychologisch en sociaal functioneren;
- begeleiding tijdens de ziekte, de behandeling en de periode daarna.

Support Team


De verpleegkundig coördinator kan u meer specifieke informatie en ondersteuning bieden. Ze
bezorgt u en uw naasten informatie over het verloop van de behandeling, de aard en de duur. Na
doorverwijzing door de arts maakt ze u wegwijs doorheen het traject van onderzoeken en
behandeling.


De sociaal assistente geeft u advies bij persoonlijke, familiale alsook financiële, administratieve en
praktische problemen die voortvloeien uit uw ziekte en behandeling. Ook voor een ondersteunend
gesprek kan u steeds bij haar terecht.


De klinisch psycholoog kan u en uw naasten helpen omgaan met emotionele moeilijkheden en
veranderingen die kanker met zich meebrengt.