top of page

PENISKANKER

Peniskanker is zichtbaar als een gezwel of verkleuring op de eikel of voorhuid, dewelke niet verdwijnt. Dit hoeft niet altijd pijn te doen. In een verder gevorderd stadium kunnen zelfs verhardingen in de lies voelbaar zijn. Het betreft een zeldzame urologische kwaadaardigheid die zeer gespecialiseerde  zorg vereist. Afhankelijk van de uitgebreidheid zal een behandeling bestaan uit een besnijdenis of een wegname van het letsel op de eikel. In zeer uitgebreide gevallen dient de penis soms (gedeeltelijk) te worden geamputeerd waarbij soms een reconstructie kan gemaakt worden. Afhankelijk van het microscopisch onderzoek en het al dan niet voelbaar zijn van verhardingen in de lies, dient soms ook een uitruiming van de liesklieren of klieren in het kleine bekken te worden uitgevoerd.

bottom of page