DRAAIING VAN DE TEELBAL

Zeer plotse hevige pijn in de balzak kan het gevolg zijn van een draaiing van de teelbal waarbij de aanvoerende bloedvaten worden afgesnoerd. Dit komt meestal voor bij adolescenten en jong-volwassenen. Een urgent urologisch nazicht met tevens echografie van de teelbal is aangewezen. Zo het vermoeden van een draaiing bevestigt wordt, zal een dringende ingreep worden uitgevoerd waarbij we via een balzaksnede de status van de teelbal gaan nakijken. Zo tijdens de ingreep een draaiing wordt vastgesteld, zal deze terug in goede positie in de balzak worden vastgenaaid. In zeldzame gevallen heeft de draaiing te lang geduurd en is de teelbal reeds afgestorven bij heelkunde exploratie. In dit geval is de uroloog genoodzaakt de afgestorven teelbal te verwijderen.