top of page

TUMOREN VAN URINEVERZAMELSYSTEEM EN URINELEIDER

Tumoren van het urine verzamelsysteem (nierbekken) en de urineleider zijn eerder zeldzaam. 

Meestal komen deze aan het licht bij uitwerking van bloed plassen. Zeer zeldzaam geeft het ook pijnklachten, die vergelijkbaar zijn met nierkolieken (= op- en afgaande, zeer hevige pijnklachten ter hoogte van de flank). 

 

Diagnose 

 

Indien u bij de uroloog komt met bloed plassen, zal de uroloog verschillende onderzoeken vragen. Dit om alle mogelijke oorzaken voor bloed plassen uit te sluiten. 

 

  1. CT scan: Er zal een CT scan met intraveneus contrast gevraagd worden om te kijken of volgende zaken aanwezig zijn: nierstenen of tumoren van het nierbekken/urineleider/blaas.

  2. Cystoscopie: Dit is een onderzoek waarbij we met een camera in de blaas gaat kijken of er geen ‘poliepen’ (=tumoren) zijn ter hoogte van het slijmvlies van de blaas. Dit gebeurt onder lokale verdoving en is een ambulant onderzoek, dwz dat je na het onderzoek meteen naar huis kan gaan.

Indien er helaas het vermoeden is van een tumor van de urineleider of het nierbekken, kan er nog een aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn om de diagnose te bevestigen:

 

  1. Diagnostische ureterorenoscopie: Hierbij gaan we onder volledige verdoving met een camera via de blaas tot in de urineleider en het nierbekken gaan kijken of er effectief een tumor te zien is op de vermoede plaats. Indien de tumor inderdaad gevisualiseerd wordt, zullen er op dit moment ook biopten afgenomen worden. Dit zal ons informatie geven over het soort tumor, de diepte van ingroei en de agressiviteit van de tumor. 

 

 

Behandeling 

 

De behandeling zal afhangen van het soort tumor, de diepte van ingroei, de agressiviteit en of er al  dan niet al uitzaaiingen aanwezig zijn. De standaard behandeling voor een tumor van het nierbekken of van de urineleider is het operatief verwijderen van de gehele nier en urineleider tot in de blaas, dit heet een ‘radicale nefro-ureterectomie’. 

 

Binnen onze dienst gebeurt deze operatie standaard robot geassisteerd. Dit betekent dat we onder volledige verdoving via enkele kleine insneden de nier en urineleider gaan verwijderen. Dit heeft in vergelijking met de klassieke ‘open’ operatie het voordeel dat er minder post-operatieve pijn is voor de patiënt en dat de patiënt doorgaans sneller herstelt van de ingreep. 

 

 

 

 

Indien het gaat om een zeer kleine, weinig agressieve tumor kan soms ook gekozen worden voor ‘niersparende’ heelkunde. Niersparende heelkunde kan ook verkozen worden indien u nog maar over één nier beschikt, om op die manier dialyse te vermijden.

 

  1. Endoscopische behandeling: Hierbij wordt er onder volledige verdoving een camera ingebracht in de urineleider tot aan de tumor (in urineleider/nierbekken) en getracht de tumor te verwijderen met behulp van laserenergie.

  2. Distale ureterectomie: Indien de kleine, weinig agressieve tumor zich bevindt in het laagste stuk van de urineleider, kan soms ook gekozen worden voor een niersparende ingreep. Hierbij zal het zieke stuk urineleider met behulp van een robot kijkoperatie worden verwijderd, en zal de gezonde resterende urineleider opnieuw in de blaas vastgenaaid worden. 

bottom of page