top of page

NIERTUMOREN

Niertumoren komen meestal aan het licht door beeldvorming (echografie, CT scan of MRI scan) omwille van bloed plassen of als toevallige vondst bij beeldvorming om andere redenen. 

 

De behandeling is afhankelijk van volgende zaken: 

  • De grootte en lokatie van de tumor

  • Aanwezigheid van eventuele uitzaaiingen 

CHIRURGISCHE BEHANDELING 

 

Indien de uroloog oordeelt dat de tumor moet behandeld worden met een operatie, zijn er twee mogelijkheden:

  1. Partiële nefrectomie: hierbij wordt enkel de tumor verwijderd en spreken we van een ‘niersparende’ ingreep, waarbij dus zoveel mogelijk gezond nierweefsel wordt gespaard. 

  2. Radicale nefrectomie: hierbij wordt de gehele nier verwijderd, omdat bovenstaande ‘niersparende’ ingreep niet mogelijk is. 

 

In onze dienst worden bovenstaande ingrepen normaliter via een robotingreep uitgevoerd.
Dit is een ‘kijkoperatie’, die verloopt via een 5-tal kleine insneden. Het grote voordeel van deze techniek is dat de patiënt gemiddeld minder pijn ervaart, sneller herstelt van de ingreep en er kleinere littekens achterblijven. 

 

Zeldzaam wordt geopteerd voor een klassieke ‘open’ ingreep, hier kan vooraf voor gekozen worden of kan in een zeldzaam geval noodzakelijk blijken tijdens de kijkoperatie. Hierbij wordt een incisie gemaakt aan de zijkant van het lichaam onder het niveau van de ribben.  

 

 

SYSTEMISCHE BEHANDELING 

 

Indien er helaas al sprake is van uitgezaaide ziekte, kan een systemische behandeling voorgesteld worden door de uroloog. Dit betekent dat we aan de hand van medicatie zullen proberen de ziekte onder controle te krijgen of af te remmen. Mogelijkheden zijn: immunotherapie of angiogeneseremmers (= medicatie die de vorming van nieuwe bloedvaatjes naar de tumor afremt). 

bottom of page