top of page

PYELOURETERALE (PUJ) STENOSE

De nier bestaat uit twee onderdelen: een deel dat overtollig water en afvalstoffen uit het bloed filtert, en een deel dat deze gefiltreerde ‘urine’ verzamelt. Dit verzamelsysteem heet het nierbekken, en dit gaat op zijn beurt over in de urineleider die de urine naar de blaas brengt. 

Zeldzaam is er een aangeboren vernauwing op de overgang tussen het nierbekken en de urineleider, dit heet een pyelo-ureterale-junctie stenose.

 

 

Dit kan lange tijd aanwezig zijn vooraleer er klachten optreden en bij sommige mensen zal dit zelfs nooit klachten veroorzaken. Indien het klachten geeft, gaat het meestal om de typische ‘nierkolieken’ waarbij hevige op- en afgaande pijn optreedt ter hoogte van de nierstreek. Dit kan gepaard gaan met misselijkheid en/of braken. 

Pyeloplastie 

 

Een PUJ stenose behoeft zeker niet altijd een operatie. Dit zal enkel voorgesteld worden indien u hier herhaaldelijk pijnklachten van ondervindt, indien er herhaaldelijk nierinfecties optreden of indien er aanwijzingen zijn dat de werking van uw nier in het gedrang komt. 

 

In onze dienst wordt geopteerd voor een robot geassisteerde ingreep, waarbij we met een kijkoperatie via enkele kleine insneden tewerk gaan. Het zieke, vernauwde deel van de urineleider wordt verwijderd, waarna de uiteinden opnieuw aan elkaar worden gehecht. Dit betekent dat u meestal gedurende enkele weken een inwendig buisje (‘stent’) zal hebben, tussen de nier en de blaas, om de urineleider de tijd te geven om mooi te genezen. Na die termijn zal het buisje onder lokale verdoving worden verwijderd. 

Schermafbeelding 2021-02-03 om 09.25.59.
bottom of page