top of page

NIERSTENEN

Nierstenen of urineleiderstenen veroorzaken vaak geen klachten, maar kunnen ook extreem pijnlijk zijn. Als de afloop van urine uit de nier verhinderd wordt door een steen, dan komt de nier onder spanning te staan en kan dit de typische ‘nierkolieken’ veroorzaken. Hierbij kan hevige op- en afgaande pijn waargenomen worden ter hoogte van de nierstreek. Als de steen al ingedaald is in de urineleider, kan dit ook lager pijnklachten geven (zelfs tot in de teelballen) alsook het gevoel van frequent te moeten plassen zonder dat je effectief kan plassen. 

 

Conservatieve steenbehandeling

 

De meeste nierstenen kunnen spontaan uitgeplast worden. Afhankelijk van de grootte en de plaats waar hij zich bevindt, kan dit wel tot enkele weken duren (bv. voor kleinere stenen in de urineleider is de kans 95% dat u die binnen de 6 weken zal uitplassen). 

 

Mogelijkheden zijn:
1) Medical expulsion therapy: met behulp van medicatie proberen we de urineleider te laten verwijden, waardoor de steen makkelijk kan passeren. 

2) Chemolyse: indien we weten dat u bv. urinezuur stenen aanmaakt, kan getracht worden deze op te lossen met behulp van medicatie. 

 

Actieve steenbehandeling

 

Indien uw niersteen te groot is, te veel klachten veroorzaakt ondanks pijnstilling of er tekenen zijn van infectie zal er gekozen worden voor een actieve steenbehandeling. 


Afhankelijk van verschillende factoren en rekening houdend met uw voorkeuren kan gekozen worden voor: 

 

1) ESWL (Extracorporele Shockwave Lithotripsie): ofwel ‘niersteenverbrijzeling’, waarbij ultrasone schokgolven via een ballon een breuklijn kunnen veroorzaken ter hoogte van de steen en deze zo kunnen verbrijzelen. De procedure verloopt via het dagziekenhuis, waarbij u een sedatie (roesje) krijgt via de anesthesist maar dus niet volledig onder verdoving wordt gebracht voor het toedienen van de schokgolven. De dagen na de procedure kan u stukjes steengruis uitplassen, hierbij is het mogelijk dat u een beperkte hoeveelheid bloed zal zien bij het plassen. Soms zijn er meerdere sessies noodzakelijk als er sprake is van een zeer grote of harde steen. 

 

2) Ureteroscopie: bij deze ingreep, waarbij u onder volledige verdoving wordt gebracht, gaan we met een camera via de blaas tot aan de steen in de urineleider of nier. De steen wordt dan verwijderd in zijn geheel of verbrijzeld met behulp van de laser. Op het einde van de procedure wordt soms een stent achtergelaten, dit is een inwendig buisje tussen blaas en nier, die ervoor zorgt dat de urineleider mooi kan genezen. Deze wordt dan na enkele dagen tot weken opnieuw verwijderd onder lokale verdoving. 

 

In een zeldzaam geval kan uw urineleider van nature zeer nauw blijken, waardoor het niet veilig is om met de camera tot aan de nier te manoeuvreren. In dat geval zal ook een stent achtergelaten worden, om de urineleider geleidelijk aan wat te verwijden. Enige tijd later (gemiddeld 2 weken) zal dan in tweede tijd de effectieve steenbehandeling kunnen plaatsvinden. 

 

3) Percutane niersteenverwijdering: grotere nierstenen (> 1.5cm - 2cm) worden bij voorkeur via een kijkoperatie via de rug verwijderd. Hierbij wordt via een kleine insnede op de rug een camera in de nier gebracht om de steen in stukjes te verbrijzelen en langs dezelfde weg te verwijderen. Soms is het noodzakelijk om aan het einde van de procedure een nefrostomie achter te laten, dit is een drainerend buisje dat via de rug rechtstreeks de urine laat afvloeien uit de nier. Dit wordt meestal na 1 of meer dagen reeds verwijderd. 

 

 

Steenpreventie

 

Het belangrijkste om nieuwe steenvorming te voorkomen, is voldoende drinken. Hierbij wordt toch aangeraden minstens 2 tot 2.5L water per dag te drinken. Verder is het belangrijk om een gevarieerd dieet te nuttigen en aan voldoende lichaamsbeweging te doen. 

 

Indien u op jonge leeftijd reeds stenen vormt of regelmatig stenen vormt, kan de uroloog een steenanalyse vragen. Afhankelijk van welk soort steen het is, kan bijkomend advies gegeven worden in verband met eventuele dieetmaatregelen of eventuele medicatie. 

bottom of page