top of page

PROSTAATKANKER

Prostaatkanker is de meest voorkomende kwaadaardige aandoening bij de man. De genezingskansen zijn
dankzij vroegtijdige detectie (met prostaat bloedtest PSA) de laatste decennia spectaculair verbeterd.


Prostaatkanker in een vroeg stadium veroorzaakt geen symptomen. In een vergevorderd stadium kunnen
plasklachten ontstaan zoals frequenter plassen, vermindere straalkracht,… Echter liggen goedaardige
aandoeningen van de prostaat veel vaker aan de basis van deze klachten. Verder kunnen bloed in de urine
(hematurie) en ereciestoornissen ontstaan. Tot slot kunnen pijnklachten van het bekkenbeen, de wervelkolom,
heupen en ribben voorkomen in een ver gevorderd stadium waarbij reeds uitzaaiing naar de botten aanwezig
is.


Prostaatkanker wordt opgespoord door middel van volgende onderzoeken:

 

 • Bloedafname: Bepalen van de PSA-waarde (prostaatspecifiek antigen), een stof die voornamelijk door
  de prostaat wordt aangemaakt en in toegenomen hoeveelheid in het bloed van mannen met
  prostaatkanker kan worden aangetroffen.

 • Rectaal toucher: een gehandschoende, goed gladgemaakte vinger wordt via de sluitspier in de
  endeldarm gebracht. Zo kan de prostaat worden onderzocht naar de aanwezigheid van harde
  knobbels.

 • Transrectale echografie: bij inwendige echografie via de anus en endeldarm wordt de prostaat in
  beeld gebracht

 • MRI scan van de prostaat.

 • Biopsies: een stukje weefsel word weggenomen uit de tumor, opgestuurd voor microscopisch
  onderzoek en getest op aanwezigheid van kankercellen.

 

Wanneer men geconfronteerd wordt met de diagnose van prostaatkanker, staat men voor de keuze tussen een
aantal verschillende behandelingen. Wanneer de prostaatkanker nog niet is uitgezaaid, zijn volgende
behandelingen mogelijk:


1. Active surveillance of actieve opvolging

2. Robot-geassisteerde verwijdering van de prostaat (radicale prostatectomie)
3. Bestraling van de prostaat: via externe bestraling of de implantatie van radioactieve zaadjes
(brachytherapie)
4. Watchful waiting: hierbij wordt geen curatieve therapie opgestart. Indien later symptomen optreden
door lokale doorgroei of metastasering kan palliatieve hormoontherapie worden opgestart. Watchful
waiting is een optie bij patiënten met een levensverwachting <10 jaar.

bottom of page