top of page

VERNAUWING VAN DE VOORHUID (FIMOSIS)

Een vernauwing van de voorhuid kan op elke leeftijd voorkomen. Bij kleine jongetjes is de voorhuid de eerste levensjaren niet altijd volledig terug te schuiven. Best wordt dit vanaf de leeftijd van 2 jaar eens gecontroleerd. Soms kan dit behandeld worden met zalf. Zo zalf niet voldoende effect heeft is een chirurgische ingreep nodig waarbij een eenvoudig knipje (dorsale knip) of een (partiële) besnijdenis wordt uitgevoerd.
Bij volwassenen wordt een gradueel nauwere voorhuid vaak veroorzaakt door een huidaandoening, lichen sclerosus et atroficus genoemd. Vernauwingen ter hoogte van de voorhuid kunnen aanleiding tot moeizame peniele hygiëne van de eikel en dus ontstekingen. Ook scheurtjes in de voorhuid kunnen pijnlijk zijn. Op latere leeftijd gaan we dan ook meestal onmiddellijk over tot het uitvoeren van een besnijdenis.

Bij een parafimosis komt de voorhuid achter de eikel te zitten. Gezien de voorhuid echter te nauw is raakt deze niet terug op zijn normale plaats. Hierdoor ontwikkelt zich een forse zwelling van de voorhuid wat het typische beeld van een “spaanse kraag” geeft. Dit kan zeer pijnlijk zijn. Wanneer dit optreedt wordt de voorhuid best zo snel mogelijk op zijn normale plaats gebracht door een uroloog.

bottom of page