top of page

BEDPLASSEN

Bedplassen is nachtelijk plassen in bed bij een kind boven de 7 jaar. Sporadisch bedplassen komt frequent voor (5-10% van de kinderen op 7 jaar), met een genezingskans van 15% per jaar. 7% van de bedplassers heeft dit probleem nog tijdens de puberteit. Vaak komt bedplassen familiaal voor.


Bedplassen is het gevolg van een (combinatie) van volgende mechanismen:
-  te volumineuze urineproductie snachts
-  een te kleine blaascapaciteit
- een verminderde prikkel om wakker te worden bij een volle blaas


De diagnose van bedplassen wordt gesteld aan de hand van volgende 3 onderzoeken:
- Urineonderzoek: om infectie uit te sluiten
- Plaskalender: de arts zal vragen om een plaskalender bij te houden. Deze kalender geeft een aanduiding over het volume van de blaas, de nachtelijke urineproductie en de volumes die gedronken worden op welk tijdstip van de dag.
- Uroflowmetrie (meting van de plasstraal) en echografie van onderbuik en nieren.


Om bedplassen te genezen, zullen in eerste instantie zullen gedragswijzigingen worden aangeraden: het aanpassen van eet- en drinkgewoontes, vermijden van dranken die de blaas prikkelen, het instellen van een weksysteem savonds laat en het belonen van het kind wanneer het droog blijft. Continue en volgehouden motivering van het kind door zijn ouders is en blijft bij bedplassen essentieel.


Daarnaast wordt in sommige gevallen bedplassen behandeld met een plaswekker: van zodra het pamperbroekje al in minimale mate nat wordt, gaat een alarm af. Door gewenning leert het kind zo om preventief op te staan voor een plasbeurt waardoor bedplassen wordt vermeden.


In sommige gevallen wordt bedplassen aanvullend behandeld met medicatie:
- Desmopressine bij een te hoge nachtelijke urineproductie
- Anticholinergica bij een kleine blaascapaciteit

bottom of page