top of page
Senior Couple

MEDISCHE ONCOLOGIE

Omdat de dienst urologie OLV de geïntegreerde kankerzorg hoog in het vaandel draagt, bieden wij tevens medische oncologie binnen de urologische activiteiten aan. Dit omhelst de behandeling van patienten met gevorderde, al dan niet uitgezaaide kanker. Hiertoe wordt er gebruik gemaakt van hormonale therapie, chemotherapie, immunotherapie en eventueel studiemedicatie.

 

In het kader van deze verschillende behandelingen besteedt de medisch oncoloog veel aandacht aan de opvang van neveneffecten van de hierboven vernoemde producten (met eventueel aanpassing van de dosis of soms uitstel van de behandeling). Aanpak van symptomen veroorzaakt door het gezwel zelf, bijvoorbeeld pijnklachten door botuitzaaiingen, gebeurt met aangepaste pijnstilling. Soms is een pijnstillende bestraling nodig, waarbij wordt overlegd met de collega’s van radiotherapie. Er wordt voor de pijnstilling nauw samengewerkt met de pijnkliniek.De efficiëntie van de verschillende therapieën wordt regelmatig nagegaan aan de hand van hoe patiënt zich voelt en door middel van herevaluaties via onderzoeken.

 

Het continueren of aanpassen van de behandelingsstrategie wordt bekeken in functie van de resultaten hiervan.Een niet te verwaarlozen aspect van de oncologische zorg is patiënten psychologisch te ondersteunen en op te vangen, vanaf diagnose van kanker tot en met de verschillende behandelingen door de tijd heen. Dit vergt een vertrouwensrelatie tussen de medisch oncoloog en patiënt.De behandeling van een oncologische patiënt houdt een zeer nauwe samenwerking in met alle orgaanspecialiteiten, chirurgen, medisch technische diensten (laboratorium en beeldvorming), anatoompathologen en radiotherapeuten binnen een ziekenhuis. Dit gebeurt tijdens het multidisciplinaire overleg.

 

Tot slot legt de medische oncologie zich ook toe op de expertise en bekwaamheid in de ontwikkeling en de wetenschappelijke evaluatie van klinische proeven in de oncologie. Daarvoor is de medisch oncoloog tijdens zijn activiteit effectief betrokken in het opstellen van studieprotocollen, de uitwerking hiervan, alsmede in de analyse en in de evaluatie van deze klinische proeven. Hij blijft op de hoogte van de verschillende lopende studies om patiënten de mogelijkheid te bieden eraan deel te nemen en zo bij te dragen tot de ontwikkeling van de wetenschap op gebied van de oncologie.

bottom of page