top of page

INCONTINENTIE

Onder incontinentie verstaat men onvrijwillig urineverlies. Dit is een vaak voorkomend en soms erg storend probleem. Er zijn twee soorten incontinentie die via een verschillend mechanisme werken:

 • Urgentie incontinentie : hierbij staat het urgente of dringende karakter op de voorgrond. Er is te weinig ‘waarschuwingstijd’: vooral je gewaar wordt dat je moet urineren, is het vaak al te laat om nog tijdig tot bij het toilet te geraken, met urineverlies tot gevolg.

 • Stress incontinentie: hierbij wijst ‘stress’ op druk in de buik. Stress incontinentie ontstaat door een verlies van ondersteuning van de plasbuis. Dit is een gevolg van beschadiging van de bekkenbodem, zoals bijvoorbeeld kan gebeuren tijdens een bevalling. Bij stress incontinentie treedt urineverlies op wanneer de druk in de buik verhoogt zoals bij niezen, heffen en tillen.

Indien beide problemen terzelfdertijd aanwezig zijn, spreekt men van gemengde incontinentie.

Volgende zaken kunnen een rol spelen in ongewild urineverlies:

 • Nuttigen van grote hoeveelheden cafeïnehoudende dranken kan urgentie incontinentie verergeren gezien cafeïne de blaas stimuleert.

 • Bij mannen kan een vergrote prostaat een rol spelen in het ontstaan van incontinentie.

 • Bij sommige neurologische aandoeningen is er typisch sprake van urineverlies (bv. multiple sclerose, spina bifida, ziekte van Parkinson, dwarsleasie).

 

Tijdens de uitwerking van een incontinentie probleem, worden volgende onderzoeken uitgevoerd:

 • Urineonderzoek: om urinaire infectie uit te sluiten

 • Echografie van blaas en nieren

 • Urodymanisch onderzoek (UDO) voor het meten van de blaasdrukken

Stress of urgentie incontinentie wordt behandeld door middel van:

 1. KINESITHERAPIE

  • verstevigen van de bekkenbodemspieren kan de klachten bij urineverlies verminderen of doen verdwijnen

 2. MEDICATIE

  • Anticholinerge medicatie: deze maken de blaas minder prikkelbaar en worden daarom gebruikt als behandeling bij urgentie incontinentie.

 3. CHIRURGIE

  • Urethrasuspensie of midurethrale sling (TVT, TVT-O, TOT): Een midurethrale sling of netje werkt als een ondersteuning van de plasbuis op momenten van drukverhoging zoals hoesten, niezen en trillen. Hierdoor wordt uitzakken van de plasbuis voorkomen en wordt urineverlies vermeden. Deze operatie is een oplossing voor stress urineverlies.

  • Blaasinjecties met Botuline toxine (Botox): Voor bepaalde types urgentie incontinentie kan in de blaas Botox geïnjecteerd worden. Deze injecties relaxeren de blaasspier, met minder aandrang en minder urineverlies tot gevolg.

bottom of page