top of page

BLAASTUMOREN

Blaastumoren zijn een vaak voorkomende urologische kanker. De ziekte komt typisch voor vanaf de leeftijd van 50 jaar en komt ongeveer viermaal vaker voor bij mannen.

 

Een van de meest voorkomende symptomen van blaaskanker is bloed bij het plassen (hematurie). Dit kan gepaard gaan met de typische symptomen van een blaasontsteking: frequent plassen, branderigheid bij het plassen, pijn in de onderbuik, …

 

Roken is de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van blaaskanker. Daarnaast zijn er nog een aantal beroepsmatige risicofactoren zoals verf, rubber, chemicaliën industrie, …

 

 

Om blaaskanker op te sporen, kunnen de volgende onderzoeken gebeuren:

 • Urineonderzoek kan afwijkende cellen tonen.

 • Echografie van de blaas, kan reeds richtinggevend zijn, is echter onvoldoende om de diagnose te stellen.

 • Cystoscopie: hierbij wordt een smalle buis via het plaskanaal in de blaas gebracht.

 • CT-scan: hierop kan de uitgebreidheid van de tumor worden beoordeeld en worden tegelijkertijd de nieren en urineleiders geëvalueerd.

 

 

Stadia bij blaaskanker:

 • In 75% van de gevallen gaat het om een niet-spier invasieve tumor, in dat geval bevindt de tumor zich enkel in het slijmvliesweefsel van de blaas.

 • In 20% van de patiënten is de tumor reeds doorgegroeid in de blaasspier en spreekt men van een spier invasieve tumor.

 • Bij 5% van de patiënten gaat het om een carcinoma in situ, een oppervlakkig groeiende agressieve vorm van blaaskanker.

 

 

Mogelijke behandelingen (afhankelijk van het stadium):

 • Transurethrale Resectie van Blaastumor (TURB): in de operatiekamer worden via de plasbuis alle zichtbare laesies verwijderd.

 • cystectomie (verwijderen van de blaas). Deze ingreep wordt doorgaans via een robot-geassisteerde procedure verricht

 • Radiotherapie

 • Chemotherapie

Afbeelding1.png
bottom of page