BLAASSTEEN

Een blaaststeen of een cystolithiasis is een steen die zich in de blaas bevindt en daar blijft vast zitten. Dit is echter zeer uitzonderlijk gezien steentjes die zich in de blaas bevinden meestal vlot worden uitgeplast. Blaasstenen komen meestal voor bij patiënten die langdurig een blaassonde hebben, wanneer kristallen zich afzetten rondom deze sonde.

 

In de meeste gevallen geven blaasstenen geen symtomen.
Ze zijn vaak te klein om ze te voelen of om andere problemen te veroorzaken. Wanneer de stenen wat groter zijn, kunnen ze het plassen bemoeilijken. Pijn en een brandend gevoel tijdens het plassen zijn kenmerkende symptomen. Blaasstenen kunnen ook een blaasinfectie veroorzaken of een infectie in stand houden.

Als de steen niet te groot is, kan de uroloog hem verwijderen door middel van een cystoscopie, dus doorheen de plasbuis (endocystolithotripsie). Voor grote stenen kan een buikoperatie nodig zijn.

blaassteen.png