top of page

Psychosociaal Support Team

Het OLV Ziekenhuis streeft naar een totale oncologische zorg, waarin psychosociale ondersteuning een belangrijke plaats heeft.

Artsen, verpleegkundigen, psychosociale en andere zorgverleners werken samen om u en uw naaste(n) bij te staan.

Psychosociale ondersteuning


Psychosociale ondersteuning omvat:
- continue en actieve begeleiding van kankerpatiënten en hun naaste(n);
- optimaliseren van het lichamelijk, psychologisch en sociaal functioneren;
- begeleiding tijdens de ziekte, de behandeling en de periode daarna.

Support Team


De verpleegkundig coördinator kan u meer specifieke informatie en ondersteuning bieden. Ze
bezorgt u en uw naasten informatie over het verloop van de behandeling, de aard en de duur. Na
doorverwijzing door de arts maakt ze u wegwijs doorheen het traject van onderzoeken en
behandeling.


De sociaal assistente geeft u advies bij persoonlijke, familiale alsook financiële, administratieve en
praktische problemen die voortvloeien uit uw ziekte en behandeling. Ook voor een ondersteunend
gesprek kan u steeds bij haar terecht.


De klinisch psycholoog kan u en uw naasten helpen omgaan met emotionele moeilijkheden en
veranderingen die kanker met zich meebrengt.

bottom of page